Bok

I 2013 feiret Kostergruppen 30-årsjubileum med å gi ut bok om oss selv.

Boka (255 s.) er tredelt – den har for det første med et forsøk på å plassere Kostergruppen innenfor en eller flere kunsttradisjoner. Den har videre med intervjuer med hvert enkelt medlem slik vi var sammensatt i jubileumsåret, og den har en framstilling av historien bak, både den kunstneriske siden og den sosiale. Boka ble trykket i et lite opplag og er ikke ment for salg, men kan ev. lånes ut, om noen skulle være interessert.