Om Kostergruppen

Kostergruppen – et malerfellesskap i Trondheim

Det begynte med en malesamling på Syd-Koster i mai 1983. Før det fikk flere av medlemmene undervisning hos trondheimsmaleren Thorvald Slettebakk – og senere hos maleren og pedagogen Bjørne Åslund. Han kom til å prege gruppen i mange år.

I begynnelsen holdt vi til i Bakke Bydelshus – så ble det noen år i den nedlagte Preserveringen på Buran før flytting til nåværende atelier i Havnevesnets bygg i Strandveien 98.

Kostergruppen har hvert år siden 1984 arrangert utstillinger i Trondheim, og av og til utenbys. En fast tradisjon er også de årlige malerturene, noen ganger med lærer. Flere turer har gått til Syd-Koster, Smøla og Frøya – dessuten Fårø, Sula, Aure, Tautra, Tarva, Målselv, Storlidalen, Eikesdalen, Kråkvåg og Ringvassøy i Troms.

Sammensetningen av gruppen er noe endret i den tiden som har gått. De som etablerte gruppen, er fortsatt med, men flere medlemmer har falt fra, og nye har kommet til. Organisasjonen er stadig den samme enkle: flat struktur og fordeling av arbeidsoppgaver etter hva som er praktisk. Det har fungert i alle år.

Noen retningslinjer er det imidlertid: det skal ikke være mer enn 12 medlemmer, og det skal så langt mulig, være like mange av hvert kjønn. Kostergruppen er også et sosialt fellesskap hvor mange slags kreative talenter får blomstre og hvor alle påskudd til fest og feiring blir vel ivaretatt.

Atelieret i Strandveien er medlemmenes fristed for så vel sosiale sammenkomster som for stille konsentrasjon ved staffeliet – og arbeidene vitner om gruppens menneskelige mangfold.