Kostergruppens historie

-med forbehold om unøyaktigheter

1983 Det begynte på Syd-Koster

Svensk-norske Bjørne Åslund – med bakgrunn fra Kunstakademiet – kom inn som lærer ved Friundervisningens malekurs i Trondheim høsten 1982 da maleren Thorvald Slettebakk sluttet. Våren -83 tok Åslund initiativ til en malesamling på Syd-Koster i Skagerak, og flere av kursdeltakerne ble med til ei intensiv maleuke i sol og vind og regn. Det skulle males ute, i nærkontakt med ’ljuset och färjorna’, og gjennomgangene fokuserte på om deltakerne hadde ’fångat ljuset’ og ’inte dödat färjorna’.

Eli Børresen og Eli Skarpnes, som begge hadde deltatt på Koster, etablerte ’Kostergruppen’ høsten - 83 og fikk etter hvert flere amatører og halvprofesjonelle med på prosjektet. Det ble kjøpt andel i Bakke Bydelshus, og gruppen fikk leie del av 2. etasje som atelier. Lokalene hadde stått tomme en tid, og mye opprydding måtte til.

1984

Pensjonistene Gustav Wibe Vold og Finn Johnsen, som også hadde vært kursdeltakere hos Bjørne Åslund, ga seg i kast med nødtørftig oppussing av lokalene. Vinteren ble kald, vinduene trakk, og malingtubene stivnet, - men husleia var lav og entusiasmen stor - hos de som holdt stand. Kostergruppen var i gang, og ambisjonene vokste.

1985

Helgekurs i Leangenbukta – i strålende sommervær - og gjennomgang av arbeider på atelieret. Lærer Bjørne Åslund.

Det ble arrangert lørdagskafé på bydelshuset hver uke, og Kostergruppen fikk mulighet til å henge opp bilder i kaféen.

Malerne Marit Aabel, He Marli og Jon Rolseth var av og til innom med råd og veiledning.

Juleutstilling i Bakke Bydelshus

1986

Kostergruppen hadde nå åtte faste medlemmer: Finn Johnsen, Gustav Wibe Vold, Torbjørg Mykland, Elin Hogstad, Reidar Reistad, Ulla Nielsen, Eli Skarpnes og Eli Børresen.

Malekurs på Kvikne (Nytrøa skysstasjon) ved St.Hans. Utemaling , natt og dag. Lærer Bjørne Åslund.

Juleutstilling i Bakke Bydelshus. Avisa Nidaros laget reportasje.

1987

Lokalene som Kostergruppen leide skulle pusses opp og leies ut til en barnehage. Det ble flytting ned i bydelshusets kjeller (bomberommet). Der var det ikke så kaldt, men til gjengjeld dårlig ventilasjon og ingen vinduer.

Malekurs på Tautra. Utemaling – også i den lyse sommernatta. Lærer Bjørne Åslund.

Juleutstilling i Bakke Bydelshus. Maleren Jon Rolseth veiledet med utvelgelse av arbeider til utstillingen. Avisa Nidaros laget reportasje.

1988

Kostergruppen holdt fortsatt til i bydelshusets kjeller. Avisa Nidaros laget reportasje med tittel ’Gå etter lukta’ - om malerne i stinn terpentin-eim i bomberommet.

Det ble forhandlet om leie av orgelloftet, men her måtte gulvet ombygges og mer lys legges inn om lokalet skulle fungere som atelier. Det ble for dyrt.

Maletur til Flatanger. Lærer Bjørne Åslund.

Juleutstilling i Bakke bydelshus.

1989

Det ble fortsatt malt i kjelleratelieret, men jakten på nytt lokale var i gang. På tross av dårlige arbeidsforhold var produktiviteten og humøret upåklagelig.

Nytt medlem dette året: Petter Jørgensen.

Maleren Peter Esdale underviste gruppen i teknikken monotypi, noe flere av medlemmene utforsket videre. Esdale stilte også lokaler i egen bolig til rådighet i en overgangsfase. Vårtur med utemaling på Lavollen.

Maletur til Smøla /Veidholmen.

1990

Maletur til Fårø, Gotland. Lærer Bjørne Åslund.

Juleutstilling i Bakke bydelshus.

1991

Sommeren – 91 flyttet Kostergruppen inn i gode lokaler i den gamle Trondhjems Preserving på Buran.

Nye medlemmer var Ingrid Fiksdal King og Knut Vindal.

Maletur til Ertvågøya.

Juleutstilling i Bakke bydelshus.

1992

Nye medlemmer: Randi Helgesen Moe, Elise Rynning og Roy Scott Heiersted.

Oktober: Bjørne Åslund, som nå bodde i Sverige, ble hentet inn for å holde helgekurs på atelieret. Det ble bl.a. undervist i portrettmaling.

Maletur til Oppdal/Gråura.

Juleutstilling i Bakke bydelshus.

1993

Maletur til Sula. Kostergruppen fikk leie Sula fyr i St.Hans-helga. Maling natt og dag, - og ’konsert’ i fyret. Lærer Bjørne Åslund.

Nytt medlem Jens H. Jæger.

Juleutstilling i Bakke bydelshus.

1994

Maletur til Stangvik, Kårvatn og Svinviks arboret.

Juleutstilling i Bakke bydelshus.

 

1995

Maletur til Titran. Lærer Marit Aabel. Avisa Hitra-Frøya laget reportasje.

Juleutstilling i Bakke bydelshus.

1996

Beskjed om at lokalene vi leide skulle bygges om til leiligheter og selges. Kostergruppen måtte igjen ut på atelier-jakt.

Maletur til Titran. Utstilling i Gaustadbrygga.

Juleutstilling i Bakke bydelshus.

 

1997

Midlertidig atelier i Jarleveien på Buran.

Jon Rolseth innom med veiledning og gjennomgang av bilder.

Juleutstilling i Bakke bydelshus.

 

1998

Maletur til Lauvsnes i Flatanger. Lærer Marit Aabel.

Juleutstilling i Bakke bydelshus.

 

1999

Kostergruppen fikk leiekontrakt med Trondheim Havnevesen og flyttet inn i Havnevesnets bygg i Strandveien 98. Her var det rimelig god plass for 12 malere.

Nye medlemmer: Ivar Andresen og Terje Skarbø.

Maletur til Uthaug på Ørlandet. Lærer Marit Aabel.

Juleutstilling i Bakke bydelshus.

2000

Maletur til Tarva.

Juleutstilling i Bakke bydelshus.

 

2001

Nye medlemmer: Randi Julie Ridola , Svein Arne Nordbø og Arvid Høvik.

Maletur til Kristiansund og Grip.

Maletur til Aure.Utstilling i Aurelåna og konsert i Aure kirke 29. og 30. sept. Avisa Tidens Krav laget reportasje.

Juleutstilling i kantina ved Brundalen vgs.

 

2002

Maletur til Storlidalen.

Nye medlemmer: Anne Weidemann og Trond Schwenke.

Juleutstilling på Trondheim Katedralskole.

 

2003

20-årsjubileum og maletur til Syd-Koster. Lærer Bjørne Åslund.

Juleutstilling på Trondheim Katedralskole.

 

2004

Tur til Målselv i forbindelse med en 60-årsfeiring. Noen malte også -

Juleutstilling på Trondheim Katedralskole.

 

2005

Maletur til Syd–Koster.

Juleutstilling på Trondheim Katedralskole.

 

2006

Maletur til Eikesdal.

Juleutstilling på Brundalen vgs.

 

2007

Maletur til Smøla/Veidholmen.

Høstutstilling i Trondhjems Kunstforening.

Juleutstilling i Hornemansgården.

 

2008

Nytt medlem: Bjørn Øyvind Engh.

Maletur til Ringvassøya i Troms.

Høstutstilling i Suhm-huset - i regi av Trondheim Kunstforening.

 

2009

Maletur til Kråkvåg.

Nytt medlem: Kristen Apalset.

Juleutstillingen ble utsatt til jan. 2010 pga brannskade i leid utstillingslokale i Kjøpmannsgt.

 

2010

Planlagt maletur til Dalsbygda og Vingelen avlyst pga sykdom

Utstilling i Suhm-huset 9. – 24. jan.

Utstilling i Heimdal Kunstforenings lokaler 30. – 31. jan.

 

2011

Maletur til Sula

Utstilling 22.-23. jan i Heimdal Kunstforenings lokaler.

 

2012

Maletur til Vingelen

 

Utstilling i eget atelier i Strandveien 98 A

24. - 25. nov.

1. - 2. des.

8. -9.des.

 

 

2013

Maletur til Syd-Koster

Lærer Bjørne Åslund

 

Utstilling i Trondhjems Kunstforening 'Kostergruppen 30 år'

15. aug. - 22 sept.

 

2014

Tur til Tydal og feiring av en 50-årsdag

Juleutstilling i atelieret

 

2015

Maletur til Smøla og utstilling på Alfheim

Juleutstilling i atelieret

 

2016

Maletur til Tautra

Juleutstilling i atelieret

 

2017

Maletur til Stokkøya

Juleutstilling i atelieret

 

2018

Maletur til Kråkvåg

Juleutstilling i atelieret

 

2019

Maletur til Roan

Maletur til Torre del Mar, Spania

Juleutstilling i atelieret

 

2020

Koronarestriksjoner

Digital juleutstilling

 

2021

Fortsatt koronarestriksjoner. Juleutstilling avlyst

 

2022

Juleutstilling i atelieret

 

2023

40-årsjubileumsutstilling i atelieret